Stop Buma/Stemra!

Goed geregeld klinkt beter… maar vaak wordt het helemaal niet goed geregeld.

Buma/Stemra is een organisatie die zich enkel en alleen inzet voor de belangen van haar bestuursleden. Het bestuur van Buma/Stemra verrijkt zich al jarenlang over de rug van haar eigen leden. Met deze site willen we de misstanden als belangenverstrengelingen en zelfverrijking bij Buma/Stemra aan de kaak stellen en ons publiek informeren over de gebruikelijke gang van zaken binnen Buma/Stemra.